Realizácia nabíjacích staníc pre elektromobily na kľúč. Montáž a servis verejného osvetlenia a  rozhlasu pre obce a mestá.Komplexné dodávky a inštalácie káblových rozvodov a technológií v obchodných, administratívnych, priemyselných i obytných objektoch. Odborné prehliadky, odborné skúšky, projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov. Silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie a bleskozvody.